Povinné ručení
Havarijní pojištění

  Nejlevnější povinné ručení

 • Porovnání povinného ručení zdarma
 • Kalkulace během několika sekund
 • Ušetřete až 9 000 Kč za rok

  Výhodné havarijní pojištění

 • Kalkulace havarijního pojištění zdarma
 • Vyřízení pojištění z domu
 • Získejte slevu až 70%

Bodový systém v České republice, přehled trestů za dopravní přestupky

1. července 2006 vešla v platnost doslova revoluce v hodnocení přestupků a trestních činů v silničním provozu a tedy bodový systém.

Od tohoto data tedy řidičům nestačí v případě prohřešku zaplatit pokutu, ale zároveň si podle jeho závažnosti na své konto připíší i trestné body. Po dosažení dvanácti takových bodů dostává řidič zákaz řízení na jeden rok na území České republiky.

Po roce si je možné požádat o navrácení řidičského průkazu, když podmínkou je přezkoušení z odborné způsobilosti, absolvování lékařské prohlídky a dopravně psychologického vyšetření. Následně se znovu případné prohřešky počítají od nuly. Trestné body je možné také odčítat a vylepšit si tak své bodové skóre.

Když řidič během 12 kalendářních měsíců od naposledy získaných trestných bodů nezíská žádnou další bodovanou sankci, tak se mu odečtou čtyři body z jeho doposud dosažených bodů.

Dále zde existuje možnost absolvovat školení bezpečné jízdy, za které se řidiči odečtou 3 trestné body. To je možné udělat jen jednou za rok a školení nesmí podstoupit řidiči, kteří mají na svém kontě přes 10 bodů nebo mají na svém kontě prohřešek za více než 5 bodů.

Přehled přestupků a trestů:
7 bodů
– řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
– odmítnutí vyšetření, jestli je řidič pod vlivem, když to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
– způsobení dopravní nehody, při které dojde k usmrcení nebo těžkému zranění další osoby
– nezastavení účastníka nehody, nedovolené opuštění místa nehody, nevrácení se na místo nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci
– otáčení se, jízda v protisměru nebo couvání na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla v místech, kde to není povoleno
– vjíždění na železniční přejezd v případech, kdy to je zakázáno
– neposkytnutí pomoci i v případě, že řidič není účastníkem nehody při které došlo k poškození zdraví nebo ohrožení života
– předjíždění v případech, kdy je to zakázáno
– řízení vozidla bez řidičského průkazu

5 bodů
– řízení vozidla, které není technicky způsobilé provozu na pozemních komunikacích tak závažně, že je ohrožením pro ostatní účastníky provozu
– překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou nebo zákonem o minimálně 40 km/h v obci nebo 50 km/h mimo obec
– nezastavení na signál, který přikazuje zastavit nebo nezastavení na pokyn daný během řízení provozu oprávněnou osobou
– ohrožení dalšího řidiče při přejíždění mezi jízdními pruhy
– ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování mimo komunikaci, při vjíždění na danou komunikaci nebo při couvání a otáčení

4 body
– za ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky
– nedání přednosti v jízdě, kdy je tak řidič povinen udělat
– překročení maximální doby řízení nebo nedodržení minimální doby odpočinku o minimálně 20% nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o minimálně 33%
– řízení vozidla bez držení příslušného řidičského oprávnění
– nepoužití dětské autosedačky nebo bezpečnostního pásu při přepravě dětí

3 body
– překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou nebo zákonem o minimálně 20 km/h v obci a 30 km/h mimo obec
– nezastavení před přechodem pro chodce, když je tak řidič povinen udělat
– překročení povolených hodnot při kontrolním vážení
– řízení vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti
– jízda bez připoutání bezpečnostním pásem nebo bez helmy

2 body
– neoznačení řidičem způsobené překážky na pozemní komunikaci
– překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou nebo zákonem o minimálně 5 km/h a méně než 20 km/h v obci a minimálně 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec
– držení telefonu nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení

Pojištění

 • Nejlevnější povinné ručení v ČR
 • Možné úspory až tisíce korun ročně
 • Rychlé vyřízení přes internet
xpojistka@email.cz